KINEK AJÁNLJUK A KÉPZÉST?

Coaching szemléletű vezetés tréningünkat azon gyakorló vezetőknek ajánljuk, akik elvégezték a ’Vezetői szerepek és stílusok’ tréninget vagy más tréning során megismerték a helyzetfüggő vezetés modelljét.

A COACHING STÍLUSÚ VEZETÉS EREDMÉNYEI

TUDATOSSÁG ÉS ELKÖTELEZETTSÉG NÖVEKEDÉSE

 • Felidézés
 • Érdek és érdeklődés
 • Tanulás
 • Élvezet
 • Teljesítmény

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS, ÖNÁLLÓ PROBLÉMAMEGOLDÁS

 • Személyes választás és kontroll
 • Önérzet
 • Magabiztosság
 • Önmotiváció

EGYÉNI ÉS SZERVEZETI TELJESÍTMÉNY NÖVEKEDÉSE

TEMATIKA

COACHING SZEMLÉLETŰ VEZETÉS

 • Coaching eszköztár alkalmazása a vezetésben
  • a GROW coaching modell alapjai
  • azonosságok és különbségek: irányítás, mentorálás, coaching
 • A hagyományos vezetői szerepektől a tudatos vezetői szerepig
 • A coaching módszer elhelyezése a helyzetfüggő vezetés modelljében
 • A coaching folyamata – célorientáció magas önmotivációs és magas együttműködési szándékkal 

A COACH SZEMLÉLETŰ VEZETŐ KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZEI – KÉSZSÉGEK ÉS JÁRTASSÁGOK

 • Bizalomépítés
 • Hatékony kérdezés
 • Aktív hallgatás és értő figyelem
 • Pozitív és fejlesztő irányú visszajelzés
 • Egyéni motivációk felfedése, tudatosítása, alkalmazása 

HOZOTT VAGY KREÁLT ESETEK, PÉLDÁK FELDOLGOZÁSA

A TRÉNING MÓDSZERTANA

 • Interaktív előadás az új ismeretek átadása, melyben  fontos szerepet kap az adott helyzetek szemléltetése
 • Csoportos megbeszélések: a feltárt probléma és  a korábban tapasztaltak szintetizálása, cél a min-  dennapi alkalmazhatóság
 • Feladatmegoldások a kialakított technikák feldol-  gozása egyénileg, az adott módszerek konkre-  tizálásával. Felkészülés a gyakorlati alkalmazásra.
 • Szerepjátékok: A tanult technikák kipróbálása, be-  gyakorlása különböző helyzetekben és szerepekben.
 • Kérdőívek, melyben önismerethez juthatnak a  részvevők.
 • Esettanulmányok: a valós életből vett példák,  konkrét esetek bemutatása és elemzése, a lehet-  séges megoldások megvitatása közösen.
 • Az eredménytelen delegálás okai
 • A bizalom szerepe a delegálásban
 • Kié a felelősség?
 • Sikerkritériumok pontos meghatározása

JAVASOLT IDŐTARTAM: 2 nap