A résztvevők kétféle mintaprojektben követhetik végig a tervezés főbb állomásait, kipróbálhatják a legfontosabb technikákat és átfogó ismereteket kapnak a projektek jellemzőiről és folyamatairól, valamint a projekt szerepekről. A tréningen részt vett kollégák ezután már egységes szemlélettel tekintenek a projektekre, azonos fogalmi rendszert fognak használni és várható, hogy nagyobb önismerettel és a többi résztvevőről is több információval fognak rendelkezni, növekszik az együttműködési készségük és képességük. Mindezek csoport- illetve cégszinten is érezhető javulást hoznak a projektmunkában.

A KÉPZÉS CÉLJA

A képzés célja egységes projektszemlélet és projektmenedzsment alaptudás kialakítása, a résztvevők projektmenedzsment, illetve ahhoz köthető egyes kompetenciáinak fejlesztése, hogy a mindennapi munkájuk során akár projekttagként, akár projektvezetőként vagy egy csoport vezetőjeként hatékonyabban és egymással összehangoltabban működjenek.

MI FOG TÖRTÉNNI A KÉPZÉSEN?

Minden résztvevői csoportban legalább kétféle„minta projekt” kerül felfolgozásra 2-3 fős kiscsoportos műhelymunkákkal. Legalább egy projekt ezek közül kifejezetten a megrendelő cég működési területéről kerül kiválasztásra. Bár fiktív projektekről van szó, azok paraméterei úgy kerülnek meghatározásra, mintha élesben kerülnének megvalósításra. A projektek néhány fontos szakaszát szimulálva készítünk pl. projekt alapító dokumentumot, projekt definíciót, komplex projekttervet (ütem- és erőforrásterv, kockázatkezelése terv). Minden gyakorlat után a kiscsoportok prezentálják eredményeiket a többi kiscsoport részére, majd megbeszélés következik.

A KÉPZÉS TEMATIKÁJA

 • PROJEKTMENEDZSMENT ALAPOK, KERETEK:
  • a projektek és a projektmenedzsment alapfogalmai, a projekt mint feladatmegoldási mód
  • pm területek
  • projekt életciklus
  • projekt szervezet, projektek illesztése a szervezetbe
  • a résztvevői projektek sajátosságai – megbeszélés
 • NAGYCSOPORTOS JÁTÉKOS PROJEKT GYAKORLAT KIÉRTÉKELÉSSEL, TANULSÁG LEVONÁSSAL
 • PROJEKTEK ELŐKÉSZÍTÉSE
  • igényfelmérés és megvalósíthatóság vizsgálat
  • projekt érintettek kezelése (stakeholder menedzsment)
  • célok formálása
  • a szerepek, főbb felelősségek, hatáskörök, feladatok tisztázása
  • koncepció meghatározás és specifikálás, leszállítandók definiálása
  • mérföldkövek rögzítése, felsőszintű költségbecslés
  • minta projekt előkészítése – gyakorlat
 • RÉSZLETES PROJEKTTERVEZÉS:
  • a projekt működés megtervezése (szerepek definiálása, kommunikációs terv, dokumentációs rend, beszámolás rendje, stb.)
  • az ütem- és erőforrás tervezés lépései, technikája, mitől lesz jó a terv?
  • minta projekt ütem- és erőforrástervének elkészítése – gyakorlat
  • a projektszoftveres támogatása lényege, hasznai
  • kockázatkezelési terv készítése
  • minta projekt kockázatkezelési gyakorlat
  • felkészülés a változások megfelelő kezelésére
 • PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSA, FELÜGYELET ÉS KÖVETÉS:
  • monitoring és kontrolling folyamat, egyes eszközök bemutatása
  • a beszámoló rendszer működtetése
  • kockázat- és problémamenedzsment folyamat, ajánlott követési módszerek
  • változáskezelés: felkészülés, a folyamat mederben tartása, a változások emberi oldala
 • ASSZERTÍV VISELKEDÉS ÉS ÉRZELMI INTELLIGENCIA
 • PROJEKT KOMMUNIKÁCIÓ:
  • kommunikációs modell, a kommunikáció meghatározó tényezői
  • kommunikációs technikák (írásos illetve szóbeli kommunikáció, hivatalos vagy informális, nyitott és zárt kérdések használata, erőszakmentes kommunikáció, a visszajelzés szabályai, stb.)
  • kommunikációs gyakorlat szerepjátékkal, kiértékeléssel
 • MOTIVÁLÁSI TECHNIKÁK
 • KONFLIKTUSKEZELÉS
  • konfliktuskezelési alapok
  • a konfliktus feloldásának, kezelésének célszerű folyamata
 • AZ EGYÉNI KÜLÖNBÖZŐSÉGEKBEN REJLŐ ERŐFORRÁSOK FELISMERÉSE ÉS JÓ ÉRTELEMBEN VETT FELHASZNÁLÁSA – TESZT, MEGBESZÉLÉS, TIPPEK
 • FELADATOK A PROJEKTZÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉS SORÁN
 • A PROJEKT- /CSAPATMUNKA LEGFŐBB SIKERTÉNYEZŐI, MIRE FIGYELJÜNK KÜLÖNÖSEN ODA?

A TRÉNING IDŐTARTAMA: 3 NAP

MÓDSZEREK

 • interaktív előadások, példák
 • minta projekt gyakorlatok kiscsoportban (workshop) kiértékeléssel
 • teljes csoportos játékos gyakorlatok tanulság elemzéssel
 • szerepjáték
 • megbeszélések
 • teszt
 • frissítő gyakorlatok

TRÉNERÜNK

PMP minősített tréner, akit közel 15 éves PM szakmai tapasztalata és 10 éves tréneri gyakorlata segíti munkájában.

Érdeklődés további információkról

Kérjük, hogy az alábbi mezők kitöltésével minél pontosabban írják le elképzelésüket, kérésüket. A cégre és igényre vonatkozó mezők kitöltése nem kötelező, ám több információ birtokában pontosabb választ tudunk adni. Az információkérés nem minősül ajánlatkérésnek.
Információkérése a TréningPartner Kft. központi e-mailcímére érkezik, amelyhez csak munkatársainknak van hozzáférése. Az adatok kezelésére adatkezelési tájékoztatónk vonatkozik.

Kapcsolattartó adatai
pl. 06704160699
* szükséges a kitöltése az információkéréshez