EGYÜTTMŰKÖDÉSFEJLESZÉS TRÉNING

Az együttműködésfejlesztés tréning nemcsak a sokszínűségben lévő alkotó energiák felszabadításáról szól, hanem kapcsolódik az „Együttműködés” és a „Felelősségvállalás”, valamint érintőlegesen a „Kezdeményezés” vállalati értékekhez. 

A résztvevők a képzés során megélhetik és elsajátíthatják az eredményeket felmutató, minőségi kapcsolódásokban létező, bizalmon és tiszteleten alapuló munkakörnyezet megteremtésének eszközeit és módszereit. Megtapasztalhatják, hogy milyen hatással vannak / lehetnek a munkakapcsolatokra, ezzel erősítve a felelősségérzetüket és a proaktivitásukat, megnyitva őket a kezdeményezésre.

A TRÉNING CÉLJAI:


• A résztvevők képessé váljanak a növekedési és a rögzült szemlélet legfontosabb jellemzőinek azonosítására, ezek felismerésére (tetten érése), alakítására
• A résztvevők megismerjék, elsajátítsák az eredményes, minőségi kapcsolódást, bizalmon alapuló munkakörnyezet megteremtésének eszközeit, módszereit, megtapasztalják saját hatásukat a munkakapcsolatokra, erősítve a felelősségérzetüket és a proaktivitásukat

A TRÉNING FŐ MODULJAI:

 1. A növekedési szemléletmód modelljének megismerése, a növekedési szemlélet elsajátítása és alkalmazása
 2. Változáshoz, új ismeretek, készségek elsajátításához fűződő eltérő attitűdök felismerése, tudatos alakítása
  2.1. A visszajelzés mint a növekedés záloga: építő visszajelzés, a hatékony visszacsatolás tartalma, felépítése, visszajelzés adása, fogadása
  2.2. Visszajelzés vs. kritika – szembenéző – elkerülő magatartás, ezek kezelése magunkban, munkatársainknál
 3. kapcsolódás önmagamhoz és másokhoz – önmagam és a társaim szükségleteinek megértése
 4. A támogató kapcsolat – autonóm egyének, egymásért felelősséget vállaló, partneri kapcsolódása
 5. A konfliktus, mint lehetőség az egyéni hangok tudatosítására és ezekből a közös hang kidolgozására
 6. a hatékony együttműködés kommunikációja

TRÉNING PARTNER BLENDED LEARNING© – HATÉKONY ÉS EREDMÉNYES TANULÁSI MÓDSZER FELÉPÍTÉSE

List item
List item
List item
List item
List item

ELVÁRT EREDMÉNY:


• tudatosság a növekedési szemlélet alkalmazásában
• gyakorlati tippek a fejlődési/növekedési szemlélet átültetéséhez a mindennapokba magunk és munkatársaink
működéséhez
• az együttműködésben önreflexió és katalizátor szerep vállalása: tudatosabb kapcsolódás másokhoz saját
észlelési működést megismerve, minőségi figyelem adása, bizalmi szint növelése
• megoldásorientált módú gondolkodás és cselekvés

IDŐTARTAM: 6X1/2 NAP

A képzésben részt vevők képesek lesznek

 • saját észlelési működésüket megismerve tudatosabban kapcsolódni másokhoz
 • a legkülönfélébb munkahelyzetekben is minőségi figyelemmel lenni a társaikra 
 • ezzel mélyebb bizalmi teret kialakítva nagyobb elfogadással lenni a kapcsolataikban
 • a kreatív energiáikat felszabadítva megoldásorientált módon gondolkodni és cselekedni másokkal összhangban
 • a konfliktusokat tudásmegosztásba és együtt alkotásba átalakítani
 • A tréningek módszere az elmélet – gyakorlat / gyakorlat – elmélet dinamikájára épül, amelyben az eloszlás 25% – 75% 

A képzést tartó előadók témakörei:

EGYÜTTMŰKÖDÉS FEJLESZTÉS, MBTI személyiségprofil módszertan tréning, Növekedési szemléletmód a mindennapokban és a munkámban tréning, Coaching szemléletű működés tréningek

Egyikük kiváló coach, teamcoach, soft skill tréner, szervezetfejlesztő, az agilitás humán aspektusainak szakértője, másik előadónk sikeres Mentor-coach, tréner, tanácsadó.